P.P.U.H. BRYK Witold Bryk

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Utworzenie laboratorium do badań geometrii i procesu kształtowania narzędzi dla
przemysłu lotniczego i meblarskiego w firmie P.P.U.H. Bryk"

 

            Celem projektu jest utworzenie laboratorium do badań geometrii i procesu kształtowania narzędzi dla przemysłu lotniczego
i meblarskiego w firmie P.P.U.H. BRYK. Inwestycja objęta projektem zakłada zakup nowych maszyn i urządzeń, które pozwolą na prowadzenie właściwych procesów prac badawczo-rozwojowych. Głównym zadaniem laboratorium jest oferowanie swoich usług
w zakresie wykonywania innowacyjnych projektów, proponowania rozwojowych rozwiązań technicznych i technologicznych, jak równie prowadzenie komercyjnej działalności badawczej i laboratoryjnej.


Wartość projektu:
3 087 300,00 zł

Dofinansowanie projektu z EFRR: 1 697 000,00 zł

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk
w konsorcjum z
Poltra Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Wdrożenie systemu eksperckiego dla technologii obróbki skrawaniem detali lotniczych"

     Celem projektu jest opracowanie systemu eksperckiego -informatycznego do optymalizacji projektowania procesu obróbki skrawaniem, skupiającego w swojej bazie dane o narzędziach, obrabiarkach, systemach mocowania i obrabianych materiałach wraz z automatyczną sugestią co do poszczególnych etapów procesu projektowania technologii obróbki skrawaniem. System ekspercki zapewni szybką analizę różnych wariantów procesu technologicznego wraz z sugestiami procesów obróbki przy jednoczesnym określeniu optymalnych rozwiązań oraz kryteriów ich stosowania. System umożliwi dobór parametrów obróbki pozwalający ocenić kryteria ekonomiczne i technologiczne planowanych procesów obróbki skrawaniem, tworząc własną bazę danych.

Wartość projektu dla P.P.U.H.BRYK Witold Bryk: 2 706 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z EFRR dla P.P.U.H. BRYK Witold Bryk: 2 118 000,00 zł

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

 

 Implementacja innowacji procesowej w formie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstwa P.P.U.H. "BRYK" Witold Bryk
w ramach usług proinnowacyjnych

 

Cel projektu: Wdrożenie systemu kontroli jakości produkcji gwarantującego jej poprawę. Uzupełnienie luki technologicznej w przedsiębiorstwie – utworzenie spójnego systemu informatycznego obejmującego wszystkie procesy biznesowe przedsiębiorstwa, a także zoptymalizowanie produkcji przez modyfikację procesów, nałożenie najlepszych wzorców zarządzania produkcją bazujących na metodach Just in Time. Reorganizacja gospodarki magazynowej zapewniając sprawny przepływ materiałów, półproduktów i produktów. Umożliwienie bieżącego monitorowania stanu produkcji, efektywności, przyspieszenie i zautomatyzowanie planowania produkcji, zwiększenie precyzji w planowaniu. Zintegrowanie przepływu danych pomiędzy systemami

 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-18-0008/17

 

Całkowita wartość projektu  wynosi  481 235.04 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich wynosi  273 873.60 PLN

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk
W konsorcjum z
Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Spółka Jawna Bracia Pętlak Ultratech Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Technologie kształtowania mikro i makrogeometrii narzędzi z materiałów super twardych w procesie implementacji zaawansowanych technik laserowych"

     Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii zaawansowanej produkcji narzędzi z materiałów super twardych przy zastosowaniu technik laserowych do obróbki skrawaniem części silników lotniczych z superstopów oraz konstrukcji lotniczych
z materiałów stopów lekkich.
      Wynikiem prac będzie zmniejszenie kosztów produkcji:- narzędzi z materiałów supertwardych oraz lotniczych wyrobów, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości, ograniczonym zużyciu energii i surowców i zautomatyzowaniu procesu.
     Przygotowane technologie w ramach projektu zostaną zaprezentowane na przykładzie demonstratora DM-57, poprzez przygotowanie i wdrożenie specjalistycznych narzędzi do obróbki wyrobów lotniczych z superstopów oraz elementów konstrukcji
z materiałów stopów lekkich.


Wartość projektu: 7 839 360,00 zł
Wartość projektu dla P.P.U.H. BRYK Witold Bryk: 3 842 300,00 zł
Dofinansowanie projektu z EFRR: 5 934 160,00 zł
Dofinansowanie projektu z EFRR dla P.P.U.H. BRYK Witold Bryk: 3 027 040,00 zł

 

P.P.U.H. BRYK Witold Bryk
 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Wdrożenie nowej technologii narzędzi diamentowych wykorzystywanych
w przemyśle meblarskim"

Celem realizacji niniejszej inwestycji jest wdrożenie innowacyjnej technologii narzędzi diamentowych wykorzystywanych do obróbki materiałów drewnopochodnych. Rozwiązania, które zamierza wdrożyć Wnioskodawca zostały objęte udzielonym patentem nr 220242. Wytwarzanie znacząco ulepszonych produktów zakłada nowy proces produkcyjny, który odbywać się będzie w oparciu
o linię technologiczną, na którą składać się będą urządzenia i maszyny będące przedmiotem inwestycji realizowanej w ramach projektu. Linia technologiczna zlokalizowana będzie w nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym w Jasionce.

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na wprowadzenie na rynek wysokowydajnej technologii realizacji procesu formatowania
i szlifowania w oparciu o nową geometrię narzędzi diamentowych zwanych narzędziami formatująco skrawająco-szlifującymi do obróbki materiałów drewnopochodnych stosowanymi przede wszystkim w przemyśle meblarskim.

Wartość projektu: 8 558 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z EFRR: 5 990 600,00 PLN